№ 78 (ПО)стъпчици, (ПО)следици

май 10, 2023

№ 78
(По)Стъпчици
(По)Следици

Стъпки Стъпчици
Следи Следици
Постъпки Постъпчици
Последици Поледици
Хлъзгаш се, падаш
И ставаш и пак падаш
И стъпка по стъпка
По следиците различни
Ту грозни, ту красиви
Ту цветни, ту сиви
Но винаги твои
Но винаги мои

Твоите стъпчици следя
По следиците ти стъпвам
Стъпка по стъпка
След стъпка
След стъпка

В твоите стъпки моите
А в тях отново твоите

Ходиш по тревата
В калта
Във водата
Пътеката е мокра и ясна

Но ето, че става суха и тясна
Терена става труден
Крив
Сив
Бодлив
Явно съм влюбен

Стъпваш на камък
Отскачаш и литваш
Внезапно ми липсваш

Къде си? Къде си не зная
Чувствам се леко замаян
Болка
Страх
Нервен смях

А беше ми лесно
Беше чудесно
Беше ли сън?
Блъскам се в пън
Явно съм буден
Явно съм влюбен
Явно съм загубен

Дали се побърках?
Дали пътя си сбърках
И тръгнах по твоя?
Ужас
Мрак
Защо?
Как?

Но усещам сила
Помниш ли Рила?
Рила
Морето
И вкъщи
И под небето

И внезапно си спомням
Всичко си спомням
Та как можах да забравя?
И без да се бавя

Стъпвам на камък
Отскачам и литвам
Аз също ти липсвам

Къде си? Не винаги зная
Зная обаче, че усещам не края
А рая

Спомних си
Спомних си преди
Спомних си сега
Спомних си след
Спомних си следите ни
Кацнах пред стъпките ни

Моите стъпчици следваш
По следиците ми стъпваш
Стъпка по стъпка
След стъпка
След стъпка

В моите стъпки твоите,
А в тях отново моите

За Нeя

Гласуването за 2023г приключи.