# 79 Танцувална мелодия

май 27, 2021

Танцувална мелодия

 

потропва тояжка по водата – нека проговори

горчи върху езика перла – нека да мълчи

Лечебен корен, нека се престорим

и гърбицата да не си личи

обичаш куция си крак и го завиваш

детенцето на мама – да поспи

а другия докосваш пестеливо

и го поглеждаш някак отстрани

Изсъхнал корен, нека се престорим

че този танц не ни се противи

и брат ти не порасна непокорен

раздвижи ли се – ти се залепи

към здравото му тяло и подскачай

прозрачен като слюда, сине мой

изкълчи ли се – няма да заплаче

ще се оправи – с нас и ти постой

все нещо и без туй ще ни забави

дъжд върху сняг тъй както се топи

със седмици луната изтънява

Изящен корен в калпави земи

Гласуването за 2021г приключи.