# 8 ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ОТ ДРУГА ЕПОХА

май 28, 2021

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ ОТ ДРУГА ЕПОХА

Това е чувствителност от друга епоха,
премерваш всяка изречена дума и всяка
изречена дума те достига, виждал съм го в
трепета на тялото ти, или може би това е
просто памет, която ни достига и ранява.

Това е чувствителност от друга епоха,
въпросите ти са горски пътеки, в които
часовете са минути, сякаш отварям врата
и усмивката ти озарява дните, в които не
се вписваме.

Това е чувствителност от друга епоха,
пазиш деликатна дистанция от всичко,
имаш нужда от време да узрее, дотогава
присъствието ти заземява, крехкостта ти е
обезоръжаваща, ти и прегръдката ти сте
утеха.
Това е чувствителност от друга епоха.
Откъде извира и какво да правим с нея?

Гласуването за 2021г приключи.