№ 80 Какво виси от корубата ..

май 10, 2023

№ 80
„Какво виси от корубата ти, бабо?
Държи се на тънки пипалца
и подскача, докато газиш
из кафявите треви.”

„Не се ли познаваш, синко?
Забрави ли, че отиваме към оная скала,
дето извадих от корема си
и побих, да те пази от вятъра?”

„Сега като ми каза, бабо,
си спомних металния лъч,
за който се държеше със зъби,
за да не можеш да викнеш за помощ.”

„Не прави като мене, синко,
викай за помощ навреме,
пази си корубата от черния дъжд,
пази си близнака от острите зъби.”

„Скалата се с срутила, бабо.
Времето дойде да ти кажа, че
времето дойде да ми каже
как я е бутнало в гората.”

„Синко, значи вече сме стари.
Ето, стисни здраво пипалцата
и се носи, колкото можеш,
и ме носи, колкото искаш.”

Гласуването за 2023г приключи.