# 81

май 27, 2021

***

Денят е толкова красив – само за поема!
Свистенията във въздуха са птичи…
Самолетните следи разрязват
На парчета яркосиньото небе.

Поетите не могат да са тъжни
За какво да пишат в този ясен ден?

Затварят очи и слепи вкусват
На лятото последния работен ден.

Гласуването за 2021г приключи.