№ 81 П.Р.Славейков-син на..

май 10, 2023

№ 81

П.Р.Славейков- Син на България

В красивия болярски град

в семейството на Рачо и на Донка, роди се Петко- красив юнак, орисан от орисница да е чудак. Закърмен с родовото дело,
той пази силата на Велчова Завера, макар и малък, той не се страхува да пази пътя на авера.
История Славянобългарска открива и трайно място тя в него си намира променя вътрешното му съзнание
като спасението на народа е най-голямото желание. Възторжен от Неофит Бозвели,
с делото си на учител , от село на село той смело тръгва да предава.
И така науката показва

на свойте ученици в Трявна. Решава и там се задомява
за своята избраница Ирина. Учител, журналист, оратор Славейков следва своята посока. Да пази Българската вяра
и с учението си да я предава. Незабравим син е той
на нашата България,

с любов четем и препредаваме за този, който прави добрини, за времето, че хвърка и лети,
че свойте братя, той ще брани

за да изцери народните им рани.

Гласуването за 2023г приключи.