# 83 Време за обичане

май 27, 2021

Време за обичане

Едно кафе да пием преди тръгване,

горещо е,по устните горчи,

Една цигара, време за обичане,

ще дойдеш ли да помълчим?

Аз тръгвам, ще погледаш ли след мен,

Сега е бреме за обичане,

една цигара време дай за мен,

с една цигара,се обричаме.

Студено е ,ще тръгна призори,

душата ми ще плаче на разсъмване,

ела, седни до мен,да помълчим,

Една цигара време, да обичаме.

Гласуването за 2021г приключи.