№ 86 Синьо време

май 10, 2023

№ 86

Този закон, който е измислен, за да ни държи заедно,
и който е полепнал като мазен косъм
по пръстите на родовата ни памет, съдържа толкова силен театрален момент, че аз се питам
какво си разделяме накрая, когато остава само съботата, която е направена за човека, който е питал нещо,
а другите не сме го разбрали, а той не се е замислял
дали е доволен от отговора и затова търси закон,
за който да се захване, защото за момента
нищо друго не му идва на ум, и защото този момент
и цяла родова памет може да трае, а пък човекът не иска да си тръгне само с парче от спектакъла,
но иска да поработи
в съботата, която е направена за него и да остане.
Този закон, който е измислен, за да ни държи заедно,
съдържа толкова силен театрален момент, че заглушава и слабото време на тези, които не се чувстват добре,
когато не се чувстват добре,
и силното време на радващите се, че са свободни
от законите на спектакъла.

Гласуването за 2023г приключи.