№ 89 Послеслов край огнището

май 13, 2024

№ 89

Послеслов край огнището

От облото око на май изтече дъжд,
навярно за да скрие пепелището,
което ни похлупи изведнъж,
погълнало до дъно всеки мъж.
Отдавна е угаснало огнището.

Остана силуетът на поетите –
забити трънчета в пета на куче.
Озъбен ръб чертаят самолетите
и облаци налапват недовзетите.
Повярвайте ми – утре ще се случи!

Отдавна няма синьо от небето.
Балканът скри последната си риза
и с восък запечатаха полето,
зазидаха със кръв вратата, дето
Господ при децата земни слиза.

А облото око пресъхна бавно вчера,
не успяло смисъл у човека да намери!

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!