# 9 К2 – небето отвътре

май 28, 2021

К2 – небето отвътре

По северния склон,
загвозден от мечти
ще останеш
за няколко вечности –
недостатъчно жив,
но достатъчно мъртъв.
Поне според
човешките представи.

Сам си си небе
и връх,
и предела на всичко.
Над 8600 метра само
планината е искрена.

Горе е смазващо,
а долу е свършило.
Изобщо го няма.
Изящно-очебийно
е само твоето присъствие
в отвесните пазви,
които обещават привидни
безсмъртия,
а всъщност единствено
смъртите са любов.

Гласуването за 2021г приключи.