№ 91 Душа на единак

май 13, 2024

№ 91

Душа на единак

Душата ми изглежда днес корава,
за трудностите тя не дава знак,
сама със всичко може да се справя,
защото е душа на единак…

Душата ми престана да прощава,
от болка тя разкъсана бе пак…
Дали след време може да забрави ,
душата ми – сега на единак …

Душата ми отново се изправи –
предадена, подритвана със крак…
Тя силна е, макар и твърдоглава ,
душата ми – с кураж на единак…

Душата ми – нетърсеща пощада,
убита и зараждаща се пак,
преодолява всякаква преграда,
защото е душа на единак…

Душата ми от самотата страда
и връща спомени на лента пак…
Не иска милост, нито пък награда,
избрала е съдба на единак…

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!