№ 91 Гълъбите

май 10, 2023

№ 91

ГЪЛЪБИТЕ
Чупеше баничка,
хранеше гълъби.
Ех, не по силите му се оказа –
птиците,
знакът за мир,
влязоха в яростен бой
за най-последното късче.

Хлябът понякога
води до кървави зрелища.

С пълно стомахче
всеки от гълъбите
ще се стапя
в небесната вис –
към човек,
жадуващ
послание…

Гласуването за 2023г приключи.