№ 96 БАЩА И СИН СЛАВЕЙКОВИ

май 13, 2024

№ 96

БАЩА И СИН
СЛАВЕЙКОВИ

Изгрява пак луна над Трявна
и чувам песен на щурец.
А мойта радост- тук неявна,
гради в душата ми дворец.

Дворецът ми е поетичен
за двамата: баща и син.
От моя глас- за тях етичен,
изтръгва се едно: Амин!

Предал бащата на сина си
да пише словото с любов.
Да пише даже и в съня си
за мъките в живот суров.

Във песни нови да посява
и нежни дума за Любов.
Ветрец славейков да повява
в живота утрешен и нов!

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!