ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС В ОБЩИНА ТРЯВНА

януари 2, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Уважаеми дами и господа,

 

Отправям покана за работна среща към всички представители на местния бизнес в община Трявна. Срещата ще се състои на 22 януари 2020 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Трявна.

Целта на събитието е да се обсъдят мерки за подобряване на взаимодействието между Община Трявна и местния бизнес.

Идеята е да се решават адекватно възникващите проблеми и предизвикателства, за да се постигне стабилност, приемственост, надграждане на отношенията между Община Трявна и местния бизнес, чрез осъществяване на едно добро и ползотворно сътрудничество.

 

Теми, които ще бъдат обсъдени по време на срещата:

– Акценти от управленската програма в мандат 2019-2023 г., касаещи сферата на бизнеса и икономиката в община Трявна;

– Представяне на идеи от страна на представителите на местния бизнес и предизвикателства, пред които са поставени;

– Определяне на мерки за осъществяване на ползотворно съвместно сътрудничество и взаимопомощ.

 

Моля, потвърдете своето участие в срок до 20 януари 2020 г. на e-mail: tryavna@tryavna.bg или на телефон 0895 711334.

 

Ще се радвам да работим заедно за подобряване на бизнес климата в община Трявна.

Разчитам на Вашето присъствие!

 

 

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Кмет на Община Трявна