ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД ТРЯВНА“

февруари 10, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна отправя покана към всички заинтересовани граждани да се включат в обществено обсъждане на проект „Реконструкция на улици в град Трявна“, който е разработен с цел кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.561-МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектното предложение предвижда ремонт на две възлови улици в кв. „Светушка“ – ул. „Цаньо Шишков“ и ул. „Захари Петров“, чието състояние е компрометирано и се налага извършването на реконструкция там.

 

 

Техническият проект по проектното предложение „Реконструкция на улици в град Трявна“ може да се разгледа на място в Общинска администрация Трявна. Всички предложения и препоръки от страна на граждани могат да се правят, както на двете официални Фейсбук страници – „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“, така и на официалния имейл на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg, които се депозират в деловодството на Общинска администрация. Крайният срок за включване в общественото обсъждане е до 17:00 ч. на 18.02.2022 год.

Основните ремонти дейности, които ще бъдат извършени по проекта на двете улици в кв. „Светушка“ в Трявна, включват доставка и полагане на бетонов бордюр с размери 15/25/50 см., доставка и полагане на градински бетонови бордюри с размери 8/16/50 см., доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 4 см, вкл. битумен разлив, както и полагане на плътен асфалтобетон тип А – 4см, вкл. битумен разлив и полагане на асфалтобетон – 4 см.

Предвижда се направата на тротоар с нови вибропресовани бетонови елементи, извършване на ремонт на съществуващи ревизионни шахти, ремонт на съществуващи дъждоприемни шахти, доставка и монтаж на пътни знаци и доставка и полагане на стандартна пътна маркировка от бяла боя с рефлектиращи перли.

Стойността на проекта е 389 626,30 лв. без ДДС.

Допълнителна информация може да откриете тук: Реконструкция на улици в град Трявна