ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА НОВА ВИДЕО СТЕНА И ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА

февруари 14, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна отправя покана към всички заинтересовани граждани да се включат в обществено обсъждане на проект „Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“, който е разработен с цел кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Проектното предложение се финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 год. и е на стойност 70 000 лв. без ДДС.

Проектът предвижда доставка на светодиодна видео стена в комплект с управление, софтуер и транспортни кейсове. Новото модерно съоръжение ще представлява пълноцветен външен водоустойчив LED екран, който ще намира приложение, както за сцена на открито и закрито, така и ще предоставя възможност за подреждане на технически кабинети в различни форми според съответните нужди.

Начинът на фиксиране на видеостената ще зависи от мястото за поставянето ѝ със съответните за това подпори или аксесоари.

Проектът предвижда още доставка на мобилна озвучителна система, която ще включва 2 комплекта активно двулентово озвучително тяло-топ – 15″; 2 комплекта активно озвучително тяло – бас 18″; 2 комплекта мониторна активна тонколона 12″; 2 броя метална регулируема стойка за тонколона между топ и бас; смесителен пулт; твърд кейс за транспортиране; 2 броя безжични микрофони и 2 броя триподни стойки за микрофон с чупещо се рамо – метална, както и кабели и конектори за подвързване на системата-комплект.

Гражданите могат да подават своите предложения и препоръки  на двете официални Фейсбук страници – „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“, както и да се депозират в деловодството посредством официалния имейл на Община Трявна. Крайният срок за включване в общественото обсъждане е до 17:00 ч. на 18.02.2022 год.

Допълнителна информация за проекта „Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“ може да откриете тук: Доставка на видео стена и озвучителна система