ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР – ТРЕВНЕНСКА ИКОНОПИСНА ШКОЛА

февруари 15, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна отправя покана за обществено обсъждане към всички заинтересовани лица по проект „Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“, с който има намерението да кандидатства по Процедура BG06RDNP001-19.560 – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, Мярка  7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Стойността на проекта е 50 000 лв. без ДДС и се финансира по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 год.

Проектът за оборудване на посетителския център в културния обект „Тревненска иконописна школа“ предвижда доставка и монтаж на озвучителна система, която ще включва: Multiroom Wifi speaker – модерен мултимедиен говорител с Wifi, който има вградени най-малко шест насочени микрофона, които контролират и оптимизират качеството на излъчваната музика чрез промяна на честотните характеристики на звука, като същевременно микрофоните приемат гласови команди. Заложени са още таблет – за управление за озвучителната система, рутер, доставка и монтаж на LED осветление със следните характеристики:

  • Вход – лед спот лампи, 5W, 3000K – 18 броя
  • Коридoр – лед спот лампи, 5W, 3000K  – 12 броя
  • Голяма зала и най-стари икони – лед спот лампи – 31 броя
  • Скрито осветление пана – лед лента 8W,  24V, 3000K
  • Зала „Богородици“ – лед спот лампи, 6.5W 3000К – 23 броя
  • Зала „Примитив“ – лед спот лампи, 6.5W 3000К  – 19 броя
  • Работилница – лед тяло дифузно, 20W, 3000K – 1 брой
  • Балкон – лед спот лампи, 6.5W, 3000К  – 10 брояю
  • Ел. апаратура за преработка на ел. табла с автоматични предпазители
  • Кабели и консумативи

Заинтересованите лица, които желаят да изпратят своите предложение и препоръки по проекта за оборудване на посетителския център в „Тревненска иконописна школа“ могат да го направят най-късно до 17:00 ч. на 18.02.2022 год. на двете официални Фейсбук страници – „Община Трявна“ и „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“ или на официалния имейл адрес на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg, депозирани в деловодството на Общинска администрация.

Допълнителна информация за проектното предложение може да откриете тук: Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа