Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г. на Община Трявна

декември 29, 2017

Покана за обществено обсъждане на

 проекта на бюджет  за 2018 г. на Община Трявна

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси
и чл. 29 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне  на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета,
Община Трявна отправя покана към местната общност за участие
в публичното обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г.

Очакваме предложения на граждани, представители на Неправителствени организации,
местния бизнес, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Публичното обсъждане ще се проведе
на 08.01.2018 г. от 17.00 часа в зала „Дръзновение“ при НЧ „Пенчо Славейков-1871“.

Предложения от местната общност ще се приемат
в „Център за информация и услуги на гражданите“
на Община Трявна на електронен адрес: obtryavna@unicsbg.net  в срок до 11.01.2018 г.

Кмет на Община Трявна: Дончо Захариев

 

Проект на бюджет на Община Трявна за 2018 г.