Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г. на Община Трявна

декември 29, 2017
Автор: Илияна Георгиева

Покана за обществено обсъждане на

 проекта на бюджет  за 2018 г. на Община Трявна

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси
и чл. 29 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне  на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета,
Община Трявна отправя покана към местната общност за участие
в публичното обсъждане на проекта на бюджет за 2018 г.

Очакваме предложения на граждани, представители на Неправителствени организации,
местния бизнес, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Публичното обсъждане ще се проведе
на 08.01.2018 г. от 17.00 часа в зала „Дръзновение“ при НЧ „Пенчо Славейков-1871“.

Предложения от местната общност ще се приемат
в „Център за информация и услуги на гражданите“
на Община Трявна на електронен адрес: obtryavna@unicsbg.net  в срок до 11.01.2018 г.

Кмет на Община Трявна: Дончо Захариев

 

Проект на бюджет на Община Трявна за 2018 г.