ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

април 20, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с предстоящия през май 2021 г. прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено обсъждане на разработваното проектно предложение „Рехабилитация на улица Черновръх, Община Трявна“.

Дата и място на провеждане – 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 ч. в зала 403 на сградата на Община Трявна. Общинска администрация кани всички заинтересовани лица да вземат участие в срещата. Техническия проект по проектното предложение „Рехабилитация на улица Черновръх, Община Трявна“ може да се разгледа в Общинска администрация – Трявна.

Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото обсъждане, както и да се депозират в деловодството и посредством официалния имейл на Община Трявна: tryavna@tryavna.bg, но не по-късно от 28.04.2021 г.

 

Скица: