ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА“

декември 1, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в предстоящата начална пресконференция по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Трявна“. Събитието ще се проведе на 08.12.2022 год. /четвъртък/ от 11:00 ч. в Заседателна зала №403 в сградата на Община Трявна и ще бъде официално открито от кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Проектът е финансиран по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по проекта е Норск Енерджи, Норвегия.

Основната цел на проекта е подобряване на енергийните характеристики на административната сграда на Община Трявна чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и трансформацията й в сграда с близко до нулево потребление на енергия.

Специфичните цели са намаляване на енергопотреблението чрез въвеждане не енергоспестяващи мерки за отопление, охлаждане и осветление, намаляване на енергопотреблението с въвеждане на система за контрол, наблюдение, управление и подобряване на условията на живот на населението, укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициенти.

Общата стойност на проекта е 897 701,14 лв., от които 763 045,97 лв. европейско финансиране и 134 655,17  лв. – Национално финансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.