ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2019 г.

януари 4, 2019
Автор: Илияна Георгиева

На основание чл.84, ал.6 от  Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.5  Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА – ДОНЧО ЗАХАРИЕВ

Кани жителите на Община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2019 година / понеделник / от 17.00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

 Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2019 г.  можете да отправяте в Центъра за информация и услуги и на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: obtryavna@unicsbg.net  до 14.01.2019 г.