ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2024 г.

януари 19, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

На основание чл.84, ал.6 от  Закона за публичните финанси и чл. 29, ал.5  Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА – ДЕНЧО МИНЕВ

кани жителите на Община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2024 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 26 януари 2024 г. година /петък/ от 17.00 часа в Ритуалната зала на Община Трявна.

Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2024 г., можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: tryavna@tryavna.bg от датата на публикуване на поканата до 26 януари 2024 г.

С уважение, 

ДЕНЧО МИНЕВ
Кмет на Община Трявна