ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2020 Г.

януари 8, 2020
Автор: Илияна Георгиева

image

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА – СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Кани жителите на Община Трявна, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Трявна.

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.01.2020 година /сряда / от 17:00 часа в Заседателна зала I на Община Трявна.

Предложения, свързани с проекта за Бюджет 2020 г. можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: tryavna@tryavna.bg от датата на публикуване на поканата.

 

С УВАЖЕНИЕ,

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА

Кмет на Община Трявна

 

Проекта на бюджет на Община Трявна за 2020 г. можете да изтеглите от тук: OBSHTINA-TRYAVNA_byudzhet-2020-proekt

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА на Община Трявна за 2020 г. – проект