Покана за публично обсъждане за издаване на банкова гаранция от Община Трявна, във връзка с обезпечаване на дългосрочен банков кредит на МБАЛ „Д-Р Теодоси Витанов“ ЕООД гр.Трявна

март 14, 2018
Автор: Илияна Георгиева

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ОТ ОБЩИНА ТРЯВНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ НА МБАЛ „Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ“ЕООД ГР.ТРЯВНА

 

На основание чл.40, ал.2; чл.14, т.4 и чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Община Трявна кани всички обществени организации, юридически лица и граждани да участват в публично обсъждане за издаване на общинска гаранция до 100 хил.лв. за частично обезпечаване на дългосрочен банков кредит на МБАЛ„Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна, относно разплащане на просрочени задължения към доставчици.

 

Параметри на дългосрочния кредит:

 • Размер на кредита – до 460 000 лв.;
 • Вид на кредита – стандартен кредит за оборотни средства;
 • Цел на кредита – плащане на просрочени задължения към доставчици;
 • Срок на кредита – до 36 месеца;
 • Гратисен период – без гратисен период;
 • Такси и комисионни – без такса за разглеждане, такса за управление до 0,5% годишно;
 • Годишен лихвен процент – формиран от едномесечен СОФИБОР+3%, не по-ниско от 3%
 • Усвояване – срещу представяне на разходо-оправдателни документи;
 • Начин на погасяване на главницата по кредита – на 36 равни месечни вноски;
 • Обезпечение на кредита
 1. Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху активи на дружеството с пазарна стойност, покриваща до 120% от размера на кредита;
 2. Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания по всички настоящи и бъдещи сметки на МБАЛ„Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна;
 3. Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания, в т.ч. главница и лихви по действащ и предстоящи за сключване договори и анекси/споразуменията към тях, между МБАЛ„Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна и НЗОК, чрез РЗОК;
 4. Общинска гаранция, издадена от Община Трявна в размер до 100 хил.лв.

 

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 23.03.2018г. /петък/ от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация Трявна, ул.Ангел Кънчев 21, ІV-ти етаж , ст.403

 

 

 

 

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА