ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ЗА ДВЕТЕ ЧИТАЛИЩА В ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ

април 6, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Започва изпълнението на дейностите по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за читалищни сгради в община Трявна по 7 обособени позиции“, финансирана по Договор BG06RDNP001-19.1 17-0002-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. Общата прогнозна стойност на всички дейности без ДДС е 138 157,48 лв.

 

През миналата седмица бяха подписани договорите за изпълнение на 6 от 7 обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция №1 – Доставка и монтаж на холограмно оборудване за Зрителна зала в НЧ „П. Славейков 1871″, гр. Трявна.

Холограмното оборудване следва да представлява комплект от два броя холограмни дисплеи с размер на екрана от най-малко 50 х 50 см всеки, с HD резолюция, 16М+ цвята, възможност за безжично качване на видеосъдържание, програмиране на плейлисти и поддръжка на масовите стандарти за обмен на видеофайлове – mp4, mpeg и други, включително софтуер за създаване на 3D съдържание от 2D подложки (лого, текст). Фирмата изпълнител е „Пип Електроникс“ ЕООД. Стойността за изпълнение по договор е 8 990 лева без ДДС или 10 788 лева с ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

 

 • Обособена позиция №2 – Доставка и монтаж на столове за Зрителна зала, ложи и балкон в НЧ „Пенчо Славейков 1871″, гр. Трявна.

Предвижда се доставка и монтаж на 248 броя столове в зрителна зала, 22 броя в ложи, 98 броя на балкон и 20 броя е необходимо да се доставят в резерв при необходимост от подмяна. Фирмата изпълнител е „Пип Електроникс“ ЕООД. Стойността за изпълнение по договор е 41 800 лева без ДДС или 50 160 лева с ДДС. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа е 90 календарни дни.

 

 • Обособена позиция №3 – Доставка и монтаж на завеси за сцена и черен плат за кулиси за Зрителна зала в НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна.

Предмет на обособената позиция е доставка и монтаж на 160,00 кв.м. завеси (задна завеса) за сцена и 934,00 кв.м. черен плат за кулиси за Зрителна зала в НЧ „Пенчо Славейков 1871“, гр. Трявна. Завесата и плата за кулисите следва да бъдат изработени от трудно горим плюш, в черен цвят. Предвиденото количество плат за кулиси следва да се постави (монтира) на 10 бр. кулиси с ширина 4 м и височина 10 м, както и върху 3 бр. суфити с размери 2,10 м /9,00 м и 4,5 м/ 9 м за таван. Фирмата изпълнител е „Пип Електроникс“ ЕООД. Стойността за изпълнение по договор е 29 980 лева без ДДС или 35 976 лева с ДДС. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа е 60 календарни дни.

 

 • Обособена позиция №4 – Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за част от помещенията в НЧ „Пробуда’ 1924“, гр. Плачковци.

Изпълнението включва доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за част от помещенията в НЧ „Пробуда-1924“, гр. Плачковци, както следва:

 • Доставка и монтаж на столове за зала и репетиционна – 76 бр.;
 • Доставка и монтаж на оборудване за Обслужващо помещение – долни шкафове с плот – 1 бр.;
 • Доставка и монтаж на оборудване за Обслужващо помещение – горни шкафове – 1 бр.;
 • Доставка на маса в обслужващо помещение – 1 бр.;
 • Доставка и монтаж на алуминиеви хоризонтални щори – 12 кв. м;
 • Доставка и монтаж на оборудване за сцена – подкилим – 37 кв. м.

Фирмата изпълнител е „Пип Електроникс“ ЕООД. Стойността за изпълнение по договор е 3 750 лева без ДДС или 4 500 лева с ДДС. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа е 60 календарни дни.

 

 • Обособена позиция №5 – Доставка и монтаж на интерактивен екран с компютър за управление за НЧ „Пробуда- 1924“, гр. Плачковци.

Предвижда се доставка и монтаж на интерактивен екран с компютър за управление (вграден компютърен модул) за НЧ „Пробуда-1924“, гр. Плачковци. Интерактивният екран следва да бъде с размери минимум 92″, с възможност за едновременно използване до 10 потребители – Multi-touch функция, качество на картината – UHD 4K, с покритие от анти-рефлексно закалено стъкло. Интерактивният екран следва да съчетава интерактивната дъска, проектора и компютъра в едно устройство, както и да разполага с инсталиран сертифициран софтуер, с който да се създават и изпращат файлови формати като .pdf, .pptx, .docx или видео формат.

Фирмата изпълнител е „Пип Електроникс“ ЕООД. Стойността за изпълнение по договор е 1 985 лева без ДДС или 2 382 лева с ДДС. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа е 60 календарни дни.

 

 • Обособена позиция №7 – Доставка и монтаж на електрически уреди за част от помещенията в НЧ „Пробуда-1924“, гр. Плачковци.

Изпълнението включва доставка и монтаж на електрически уреди за част от помещенията в НЧ „Пробуда-1924“, гр. Плачковци, както следва:

 • Доставка и монтаж на сешоари за тоалетните – 2 бр.;
 • Доставка на хладилник – 1 бр.;
 • Доставка и монтаж на климатици – 2 бр.;
 • Доставка и монтаж на електрически бойлер 80 л. – 1 бр;
 • Доставка и монтж на аплици – 14 бр.

Фирмата изпълнител е „Пип Електроникс“ ЕООД. Стойността за изпълнение по договор е 3 395 лева без ДДС или 4 074 лева с ДДС. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа е 30 календарни дни.

 

Предстои обявяване на обществена поръчка и по Обособена позиция №6, която касае достъп за хора с увреждания за НЧ „Пробуда – 1924“, гр. Плачковци.