ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № ВТ-30-П-ОВОС/2020 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИП“ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ

ноември 11, 2020
Автор: Илияна Георгиева

image

На основание на чл.61,ал.1,от  Административнопроцесуалния кодекс, Ви информирам за постановяване на Решение № ВТ-30-П-ОВОС/2020 г. за прекратяване   на процедурата по разглеждане на документацията за ИП “ Инсталация  за  производство  на компост“, с възложител “Хелиас“ ЕООД,ЕИК:205044860 ,  със седалище   и  адрес  на  управление обл.София,  общ. Столична, гр.София,  район  Лозенец,  п.к.1164, ул.“Зелено дърво“№ 7.

Копие от решението може да намерите на интернет страницата на РИОСВ-ВеликоТърново на следния адрес- https://www.riosvt.org/ovos/prekratiavane-proceduri/proceduri-za-2020/