ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ноември 1, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Уважаеми учители, културни и читалищни дейци,
Уважаеми книжовници и просветители,

За мен е изключително удоволствие да Ви поздравя по случай един от най-светлите и значими официални български празници – Денят на народните будители! Денят, в който всички ние свеждаме глави пред делото и приноса на онези знайни и незнайни създатели и пазители на българската духовност, език и култура. Денят, в който си спомняме за първоучителите на Националното възраждане и борците, дали живота си без страх в името на Отечеството и неговата свобода! Денят, в който гордо изричаме имената на вечните будители, превърнали се в пример за поколения наред с техния стремеж към знание, будност и национално самочувствие!

Уважаеми съграждани,

България е преминала през не малко падения и възходи, но винаги е успявала да съхрани своите духовни ценности, морал и традиции. Не случайно за пръв будител на нацията се приема Паисий Хилендарски, който българският народ знае и почита като Отец Паисий. Той е този, който в едни от най-трудните времена пише „История Славянобългарска“, която векове наред озарява пътя ни напред със силата на знанието. Няма как да не споменем и имена като Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Любен Каравелов и други, които също са работели и завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на това да се опазим като народ със свой език и история!

Затова, днес, повече от всякога трябва да им благодарим! Защото ние сме наследниците на тези напредничави и прогресивни предци, за които духовното развитие и израстване е било основен приоритет! Да благодарим и да поставяме чистотата и силата на духовното на преден план, за да запалваме онази искра, която ще продължи пламъкът на знанието!

На днешния ден искам да благодаря и на всички Вас, съвременни културни, читалищни и просветни дейци, които сте неотлъчно до нас в стремежа ни да опазим и възродим българските традиции и духовност! Защото Вие сте тези, които продължавате примера на народните будители в името на благото и доброто на българския народ!

Пожелавам Ви най-вече здраве, силен дух и вдъхновение! Запазете любовта към книгите, познанието и бъднината и ги предавайте на идните поколения! Гордо защитавайте представата, която имаме за българския просветител и увенчавайте с успех всяко Ваше бъдещо начинание! Вярвам, че обединени можем повече в името на България и обогатяването на духовния свят на всички нас!

Честит празник!

С уважение,

Силвия Кръстева
Кмет на Община Трявна