ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

октомври 12, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Скъпи съграждани, 

Уважаеми колеги, кметове и кметски наместници, общински съветници,

Днес е Денят на българската община! На тази дата, преди 139 години, в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира устройството и дейността на общинските съвети, кметовете и администрацията. 116 години по-късно, през 1998 год., Националното сдружение на общините взема решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври и днес, то, да бъде факт.

През годините местната власт се утвърди като неразривна част от държавната власт, тази, която е най-близко до гражданите и работи в техен интерес. Именно и утвърждаването на една обединена общност се превърна във водеща, обща цел за всички нас. Защото комуникацията и връзката с Вас – жителите на Община Трявна са основния двигател на нашата работа. Благодаря, че не сте безразлични към развитието на нашия град, че милеете за живота тук, че открито поставяте належащите проблеми. Благодаря, че избрахте да бъдем Вашия глас пред света. Именно това ни прави и по-отговорни като институция. Мотивира ни да работим още по-усърдно, по-последователно и по-успешно. Мотивира ни да доказваме, че заедно можем да постигнем много повече и че не случайно сме водени от силата на нашия национален девиз „Съединението прави силата“. Защото знаем, че силата идва от обединението, а обединението идва от общите интереси!

Уважаеми колеги, скъпи специалисти в общинска администрация,

Благодаря Ви за професионализма, с който не спирате да изпълнявате своите служебни задължения. Благодаря Ви за идеите, за подкрепата и за общата посока, в която Община Трявна смело върви. Тази, която превръща града ни в привлекателно и желано място за инвестиции и по-добър живот. Не спирайте да дерзаете, да опитвате и да следвате общите ни принципи. Бъдете здрави, успешни и вдъхновени.

Честит празник!

г-жа СИЛВИЯ КРЪСТЕВА
Кмет на Община Трявна