НСИ удължава срокът за набиране на преброители и контрольори

октомври 30, 2020

Съгласно писмо № 07-06-124/29.10.2020г. на председателят на НСИ срокът за преброители  контрольори се удължава до 16 ноември включително.

Документ…….