ПРЕДАЙ ХАРТИЯ ИЛИ ПЛАСТМАСА И ВЗЕМИ КНИГА – НОВИ ЕКОКАМПАНИИ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

май 31, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Всички ние знаем колко голямо количество отпадък генерира населението на планетата Земя всеки ден. Всички ние знаем колко важна част от живота ни е рециклирането на този отпадък. Всички ние знаем и пред какви опасности е изправена планетата ни и всички ние, ако не рециклираме! Затова, ние, от Община Трявна обявяваме нови две екокампании през тази година, с които искаме отново да насочим вниманието към правилното разделяне и изхвърляне на отпадъците и значимостта от тези наши действия!

Кампаниите са познати – „Предай непотребна пластмаса – вземи нова книга“ и „Използвана хартия за нова книга“. Всеки, който предаде непотребна, но годна за рециклиране пластмаса с минимално количество от 2 кг. или употребявана хартия, минимум 5 кг., ще получи в замяна нова книга по избор. Екоинициативите са насочени главно към децата, техните родители и учители, които приканваме активно да се включат.

Предаването на отпадъците ще се проведе на 17 юни, петък, от 08:00 ч. до 17:00 ч. и на 18 юни, събота, от 08:00 ч. до 14:00 ч. пред сградата на Община Трявна (до банкомата на ДСК). 

„Предай непотребна пластмаса – вземи нова книга“ се провежда с цел ограничаване на пластмасата за еднократна употреба, предотвратяване на нейното използване, повече рециклиране и по-устойчиви опаковки. Нека участниците, желаещи да се включат в събитието да носят пластмасовите опаковки, опразнени от съдържание, почистени и смачкани, за да заемат по-малко място.

Всеки един от нас може да допринесе за намаляването на количеството използвана пластмаса в ежедневието си. Това е и целта, която си поставяме с тази кампания – да вдъхновим тревненци и плачковчани и да им покажем, че всяка малка крачка води към голямата промяна! 

„Използвана хартия за нова книга“ има за цел да възпита и зароди любов у децата към книгите и четенето, както и към опазване на околната среда. По този начин се дава възможност на подрастващите да се социализират и да си взаимодействат; допринася се за трайна промяна в разбиранията и в отношението към отпадъците; изгражда се добър навик за разделно събиране; променят се нагласите, както на децата, така и на техните родители и се изгражда култура на отговорно и екологично поведение.

Нека всички заедно да правим града ни по-чист и по-зелен! Хартията, която събираме не е отпадък – тя е ресурс за новите любими детски книги на децата ни!