„ПРЕДАЙ НЕПОТРЕБНА ПЛАСТМАСА, ВЗЕМИ НОВА КНИГА“ – НОВА ЕКОКАМПАНИЯ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

октомври 19, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

В продължение на една седмица, Община Трявна организира  нова екокампания под наслов ,,Предай непотребна пластмаса, вземи нова книга“ . Инициативата се провежда в трите детски градини на територията на общината – ДГ „Калина“ – Трявна, ДГ „Светлина“ – Трявна и ДГ „Осми март“ – Плачковци и цели насърчаването на разделното събиране на отпадъци и създаването на трайни полезни навици сред децата.

Кампанията с добър пример, която е посветена на рециклирането на пластмаса и четенето на книги, ще ограничи от една страна разпространението на пластмасови отпадъци за еднократна употреба сред природата и градската среда, ще намали нейното употребяване и ще допринесе за създаването на по-устойчиви опаковки на продуктите, които използваме. От друга страна ще засили интереса на малчуганите към рециклирането и към новите образователни книжки, които всеки един от тях ще получи.

Регламентът на инициативата е следния: всяко дете, с помощта на родителите и учителите, трябва да предаде непотребна, но годна за рециклиране пластмаса, като в замяна ще получи детска книжка. Задължително всички участници трябва да носят пластмасовите отпадъци, опразнени от съдържание, почистени и смачкани, за да заемат по-малко място.

Няма да бъдат приемани отпадъци като блистери от лекарства, туби от масла, домакински електроуреди.