ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТРЯВНА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

декември 12, 2018
Автор: Веселин Михов