ПРЕДПРИЕТИ СА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СКАРЛАТИНА И ВАРИЦЕЛА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ТРЯВНА

февруари 2, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

След получено официално писмо от Регионална здравна инспекция – гр. Габрово до четирите общини на територията на областта, Община Трявна информира всички граждани, че вече са предприети всички необходими мерки за предотвратяване разпространението на скарлатина и варицела при децата от детските и учебни заведения в общината.

„Веднага сме информирали директорите на детските и учебни заведения на територията на Община Трявна и са предприети необходимите превантивни мерки за осигуряване безопасността и здравето на децата, които посещават градините и училищата при нас. Държим родителите и работещия персонал да бъдат спокойни, тъй като сме обърнали внимание за стриктно спазване на сутрешния филтър и извършване на задължителната дезинфекция и проветряване на помещенията!“ коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

По отношение на дезинфекция на повърхностите и проветряване в детските и учебни заведения, РЗИ – гр. Габрово препоръчват провеждането на следните действия:

  • Провеждане на ежедневно минимум двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички помещения (занимални, спални, учебни кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, коридори и др.) и критични точки в тях – подове, маси, дръжки на врати, парапети, уреди за работа и игра, учебни пособия (мишки, клавиатури, микроскопи, инструменти в работилниците и други подобни пособия), тоалетни чинии, мивки, кранове и други, а на санитарните помещения неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция;
  • Стриктно спазване на изисквания за извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи, като се използва отделна престилка и след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си.
  • Провеждане на дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба.

„Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването за пускане на пазара биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на МЗ.“ допълват още от РЗИ-Габрово.

За осигуряване безопасността и здравето на децата и предотвратяване разпространението на зарази сред тях, в детските заведения е необходимо извършването на следните действия:

  • Ежедневно измиване с вода и сапун на играчки, маси и столове. Използват се само играчки, които позволяват измиване.
  • Провеждане на минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често (до 5 минути на всеки астрономически час в работния ден).
  • Ежедневно изтупване на спално бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците).
  • Провеждане на термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия.

В училищата:

  • Освен посоченото по-горе, провеждане на почистване и дезинфекция и между двете смени;
  • Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в съответствие с метеорологичните условия;
  • Провеждане на почистване и дезинфекция на училищните автобуси преди първия курс, а впоследтсвие след всеки курс.

Снимка: Pixabay