ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ НА НОВИТЕ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ И КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

януари 12, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

На 20.01.2022 год. (четвъртък) кметът на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева официално ще открие новите съоръжения за подземно събиране на битови отпадъци в общината. Събитието ще започне в 11:00 ч. пред инсталираните контейнери на ул. „Ангел Кънчев“ №116 Г до църквата „Св. Георги“ в Трявна. Откриването на модерните и съвременни инсталации ще бъде придружено тематично с провеждането на кампания за разделно събиране на отпадъци.

В инициативата могат да участват всички граждани и гости на Община Трявна, които трябва на място да донесат разделно събран и сортиран по вид отпадък – а именно хартия, пластмаса, метал, стъкло и био отпадък. Няма ограничение за количеството събрани и донесени отпадъчни материали. Всеки, който на място изхвърли правилно разделените отпадъци в предназначените за това контейнери ще получи съответно награда.

В периода 17 януари – 19 януари ще се проведе и кампания за разделно събиране на отпадъци, насочена към децата и младежите. В трите детски градини на територията на общината – ДГ „Светлина“ – Трявна, ДГ „Калина“-Трявна и „Осми март“ – Плачковци, както и в трите училища – Основно училище „Проф. Пенчо Н. Райков“ – Трявна, Основно училище „Васил Левски“ – Плачковци и Средно училище „Петко Р. Славейков“ – Трявна е предвидено чрез забавни и образователни игри да се насочи вниманието на подрастващите към разделното събиране на отпадъци и ползите от подобно екологично поведение, както за хората, така и за природата.

 

 

Проектът „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери“ се финансира от Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Околна среда 2014-2022 г.“ и е на стойност 390 933 лв., от които 58 639, 95 лв. са национално съфинансирани от държавния бюджет на Република България.

На територията на Община Трявна са изградени шест броя подземни инсталации за разделно събиране на отпадъци, които са едно модерно и съвременно решение на този проблем, както у нас, така и в световен мащаб. Контейнерите са разположени на възлови точки в Централната градска част и в жилищни квартали в Трявна и Плачковци и са съобразени с потока от ползвателите.

Новите подземни контейнери дават възможност за по-удобно разделяне и събиране на отделните видове отпадъци и предотвратяват разпространението на неприятни миризми в топлите месеци на годината, както и разнасянето на изхвърлените отпадъци от хора и животни. Не на последно място ще бъдат спестени средства за подмяна на съдове, тъй като металните съоръжения са по-устойчиви на палежи и вандализъм сравнение с пластмасовите контейнери за отпадъци.

 

Чрез използването на подземните инсталации и правилното разделяне на отделните видове битов отпадък ще се повиши и приноса на Община Трявна за постигане целите по Закона за управление на отпадъците, като ще се увеличи количеството на събрания отпадък, подготовката му за повторна употреба и последващо рециклиране и намаляване количеството на депонирания такъв. Със своята съвременна визия, съдовете са естетически издържани и допълват заобикалящата ги градска среда. Предвид по-малкия размер на инсталациите, сравнено с този на наземните пластмасови съдове за отпадъци, ще се подобри значително и видимостта при движение на пътни превозни средства, както и от страна на пешеходците.

Всяка инсталация е съставена от подземна и надземна част и има по 4 отделни контейнера за разделно събиране на основните групи битов отпадък – хартия, пластмаса и метал, стъкло, битов отпадък и биоразградим отпадък. Под земята, в бетонова шахта, се намират самите контейнери за отпадъци. Надземната част включва метална платформа, върху която са разположени приемните устройства, в които хората ще могат да изхвърлят отпадъците си. Обслужването на съдовете ще се осъществява чрез хидравлична система, с помощта на която подземните контейнери ще излизат на повърхността и ще се изхвърлят регулярно в сметосъбиращия камион.