ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО

януари 20, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с увеличената заболеваемост от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип на територията на област Габрово, достигнала епидемични стойности, се преустановяват учебните занятия във всички четири общини от 23 януари 2023 год. до 29 януари 2023 год. включително. Решението бе взето на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ, който измени и допълни т. I от Заповед № РД-01-35 от 17 януари 2023 год. с въвеждането на временни противоепидемични мерки против разпространението на вирусните заболявания в област Габрово.

В разписаната Заповед на РЗИ се посочва още, че се преустановява провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др. за периода от 23 януари 2023 год. до 29 януари 2023 год. включително.

На територията на областта в сила остават следните временни противоепидемични мерки по отношение на здравната система: преустановяване на плановите консултации на бременни жени и деца, преустановяване на профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации в извънболничната помощ. Временно се преустановяват и свижданията в лечебните заведения. Засилва се провеждането на ежедневен филтър в детските заведения, като не се допускат до работа заболели лица от персонала. Лечебните заведения следва стриктно да спазват изискванията на Наредба 3/08.05.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболнични инфекции, в т.ч. засилване на контрол по достъп на външни лица, носене на защитни маски за лице, дезинфекция.

Заповед

Снимка: Архив, Община Трявна