ПРИКЛЮЧИХА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2020 ГОДИНА

декември 29, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

След обявена обществена поръчка с прогнозна стойност 647 705,66 лв. без ДДС, през 2020-та година бяха извършени ремонтни дейности на общинска инфраструктура, улици и тротоари по 9 обособени позиции.

 

Обособена позиция №1Ремонт на ул. „Уста Димитър“, гр. Трявна – 146 794 лв. с ДДС:

 

Обособена позиция №2Ремонт на ул. „Христо Смирненски“, гр. Трявна – 63 827,95 лв. с ДДС:

 

Обособена позиция №3Ремонт на улица „Недялко Пандурски„, гр. Трявна – 32 996,13 лв. с ДДС:

 

Обособена позиция №4Ремонт на общинска инфраструктура – 99 000 лв. с ДДС:

  1. Ремонт на ул. „Чернева поляна“, гр. Трявна – 30 000 лв. с ДДС:

2. Ремонт на ул. „Планинец“, гр. Трявна – 59 000 лв. с ДДС:

3. Ремонт на ул. „Цаньо Захариев“, гр. Трявна – 10 000 лв. с ДДС.

 

Обособена позиция №5Ремонт на общинска инфраструктура – 95 730,01 лв. с ДДС.

  1. Ремонт на ул. „Уста Генчо“, гр. Трявна – 70 730,52 лв. с ДДС:

2. Ремонт на улици с. Уруци, Трявна – 4 999,96 лв. с ДДС:

3. Текущ ремонт улици с. Ошаните, Трявна – 9 999,62 лв. с ДДС.

4. Ремонт улица „Долна махала“, с. Престой, Трявна – 9 999,91 лв. с ДДС.

 

Обособена позиция №6Ремонт на общинска инфраструктура – 120 446,80 лв. с ДДС:

  1. Ремонт на ул. „Кисийска мера“, Трявна – 84 000 с ДДС:

2. Ремонт улица с. Кисийците – 5 000 лв. с ДДС

3. Ремонт на ул. „Бедек“, гр. Трявна – 15 000 лв. с ДДС.

4. Реконструкция и рехабилитация на улица „Иванка Горова“, гр. Трявна – 16 446,80 лв. с ДДС:

Обособена позиция №7Ремонт на общинска инфраструктура – 81 275.96 лв. с ДДС:

  1. Ремонт на ул. „Планинец“, Плачковци – 9 998,89 лв. с ДДС:

2. Ремонт ул. „Горска“, Плачковци – 8 998,64 лв. с ДДС:

3. Ремонт ул. „Ради Ноев“, Плачковци – 12 989,72 лв. с ДДС:

4. Ремонт улици в кв. „Боевци“, гр. Плачковци – 14 555,22 лв. с ДДС:

5. Ремонт път GAB3292 с. Носеите – 9 999,95 лв. с ДДС:

6. Ремонт път GAB3282 с. Радино – 9 997,43 лв. с ДДС:

7. Ремонт път GAB3273 с. Драгневци – 14 736,11 лв. с ДДС:

 

Обособена позиция №8Ремонт тротоарни настилки – 24 000 лв. с ДДС:

  1. Ремонт тротоарни настилки гр. Плачковци (ул. Стара планина от №102 до №94, ул. Балкан от №23 до №25, ул. Пролет от №28 до №24) – 20 000 лв. с ДДС.

2. Основен ремонт тротоарна настилка в двор ОУ „Васил Левски“, гр. Плачковци – 4 000 лв. с ДДС:

Обособена позиция №9Ремонт тротоарни настилки гр. Трявна (ул. Калето, ул. Хросто Ботев, ул. Възрожденска, ул. Стара планина, кв. Божковци) – 54 999,99 лв. с ДДС: