ПРОДЪЛЖАВА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ТРЯВНА ОТНОСНО ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД

март 11, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна напомня на всички свои жители, че анкетното проучване сред местното население относно информираността за Зелената сделка, нагласите на хората за използване на възобновяеми източници (ВЕИ) и обединяването им в енергийни общности продължава. Припомняме, че публичната анкета стартира в средата на февруари тази година, като част от проекта „Активни граждани за енергийно независими общини“ №791, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и обединява в своите рамки общините Трявна, Дряново, Панагюрище и Костинброд.

Проучването сред жителите на Община Трявна е анонимно, не изисква регистрация и споделяне на лични данни. Всеки, който желае да попълни анкетата и да отговори на включените в нея въпроси може да го направи оттук – https://www.surveymonkey.com/r/Tryavna

Получените резултати ще помогнат за целенасоченото изработване на информационни материали, които да повишат съответно информираността на гражданите за Зеления преход. По този начин ще се насърчи производството на енергия от възобновяеми източници, ще се разпространява енергийната демокрация и ще се намали енергийната бедност на местно ниво.

Проектът „Активни граждани за независими енергийни общини“ стартира на 1 ноември 2021 год. и реализирането на дейностите по него ще продължат 30 месеца. Стойността му е в размер на 143,297 евро, а водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони“ (АБГР) в съвместно партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации“ (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Проектът бе представен пред тревненската общественост на официална пресконференция непосредствено преди стартирането на анкетното проучване, на която присъстваха кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева, зам.-кметът на Община Трявна г-н Марин Маринов, председателят на АБГР г-н Ергин Емин, председателят на БЕМФ г-н Иван Хиновски, програмният директор на ИПУРИ г-жа Цвета Димитрова, онлайн главният изпълнителен директор на B16 Urban Energy AS д-р Йорген Сикеланд, ръководителят на проекта, директори и началници на дирекции в Община Трявна, представители на медии. Подробно бе разяснено за целите и дейностите, които се предвиждат и как преходът към Зелена енергия би помогнал на населението, живота и природата.