ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ТРЯВНА“

април 10, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

             ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

 

Община Трявна продължава предоставянето на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и доставки по домовете на хранителни продукти и такива от първа необходимост на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Потребителите на тази услуга са 89 на брой. За тях се грижи екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 20 лица.

Дейностите са част от проекта „Грижа в дома в община Трявна“, който се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и е на стойност 654 000 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ. Грижата в домашна среда е комплекс от услуги, които включват: посещение от медицинска сестра, лекар, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник „социална работа“, като на всеки потребител се предоставят почасово услуги, съобразно предварителна индивидуална оценка на потребностите, изготвена от мултидисциплинарен екип от специалисти.

Капацитетът на услугата е 97 потребители. Желаещите могат да кандидатстват по настоящ адрес, като е необходимо да попълнят заявление-декларация (по образец), както и да представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи (при наличие на такива). Повече информация може да получите на следният телефонен номер: 0895674761.

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.05.2024 г.