ПРОДЪЛЖАВА КОНТРОЛА ВЪВ ВРЪЗКА С АЧС ПО СВИНЕТЕ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ В ОБЩИНА ТРЯВНА

април 5, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Контролът във връзка с изпълнение на Плана за действия в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди и предотвратяване разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на Община Трявна продължава. Това реши Общинската Епизоотична комисия на последното провело се заседание в Заседателна зала № 403 в сградата на общинска администрация, на която присъстваха зам.-кметът на Община Трявна и председател на комисията г-н Марин Маринов, кметски наместници, общински служители и специалисти, представители на ОДБХ-Габрово и ветеринарни лекари.

По време на заседанието стана ясно, че в момента не се открива наличие на вируса на АЧС сред дивите прасета в региона, а само наличието на антитела в животните, което също е доста притеснителен факт.

„Това представлява голяма опасност, тъй като животното може да пренася със себе си заболяването без никакви признаци и да го предава на друг възприемчив вид. В големите свинеферми има мерки за биосигурност, докато в личните стопанства липсва или е на много ниско ниво!“ коментира по време на заседанието д-р Павел Монев – гл. експерт отдел „Здравеопазване на животните“ при Областна дирекция по безопасност на храните-Габрово.

След депопулацията през 2019 год., обезщетените собственици на свине в област Габрово са общо 343. Регистрираните свиневъдни обекти тип „лично стопанство“ са 91 на брой, за които през последните две години има издадени 12 разрешения за заселване. По последни данни нерегистрираните обекти в областта са 252.

От ОДБХ-Габрово подчертаха, че на територията на населените места в областта няма наличие на Инфлуенаца авиум или т. нар. птичи грип. Д-р Монев отбеляза, че на общинските епизоотични комисии ще бъдат предоставени списъците с регистрираните и депопулираните стопанства и допълни, че все още няма взето решение относно облекчаване на процедурата за заселване на личните пространства след въпрос, зададен по време на заседанието в Община Трявна.

На база представената епизоотична обстановка общинската комисия реши да продължи със задължителните мерки, разписани в Плана за действие в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди, а именно провеждане на проверки в свиневъдните обекти три пъти годишно – двукратно от представители на местната администрация и веднъж от представители на местното самоуправление с участието на ветеринарен лекар. Продължава извършването на проверки на депопулацията на задните дворове през 2019 год., за да се установи дали същите не са подновили дейността си, както и проверки на биосигурността от регистрирани ветеринарни лекари четири пъти годишно с предоставяне на установените резултатите. За същата сигурност ще следят и официални ветеринарни лекари веднъж годишно, които ще извършват клинични прегледи, вземане на проби и лабораторни изследвания, въз основа на оценка на риска от ОДБХ.

Продължава взаимодействието с териториалните звена на Министерството на вътрешните работи за борба с нелегалното придвижване на прасета, извършване на месечни проверки за провеждана по интернет нелегална търговия с едрите животни и предоставяне на информационни материали на собствениците на прасета.

Сроковете, в които е необходимо да се извършат планираните мерки, според представения План за действие в България са следните:

  • До края на м. май – инвертаризация на обектите от представители на метната администрация
  • В периода юни – септември – инвертаризация на обектите от представители на местната администрация и официален ветеринарен лекар и извършване на проверки за биосигурност
  • В периода октомври – ноември – извършване на задължителните по закон описи на личните стопанства от кметове и кметски наместници

Във връзка с усложнената епизоотична ситуация в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете и разпространението на инфлуенца авиум (птичи грип) продължават и действията, съгласно Решение на Министерски съвет №313  от 9 април 2021 год. Собствениците на животновъдни обекти трябва да поддържат строги мерки за охраната и биосигурността, както и да не допускат външни лица в помещенията. Няма да бъдат преустановени ежеседмичните претърсвания за умрели диви свине в 20 км. зона около индустриалната ферма в местността Чакала край гр. Севлиево от служители на ТП на държавните предприятия и ще продължи засиления надзор при дивите птици.

Към момента населването на животновъдни обекти, тип лично стопанство със свине в региона, е прекалено рисково и трябва да се спазят всички условия, съгласно изискванията на ОДБХ.