ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД“ В ОБЩИНА ТРЯВНА

октомври 4, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд“ в Община Трявна продължава от 1 ноември 2022 год. За целта местната власт ще подаде проектното предложение „Топъл обяд в Община Трявна“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 година, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Дейностите по проекта ще продължат до 30.09.2025 год.

В тази връзка обявяваме набиране на заявления – декларации на кандидати за участие в проекта, които могат да бъдат подавани в Социалното предприятие за социални услуги, намиращо се на ул. „Бенковска“ № 31 в Трявна.

Социалната услуга „Топъл обяд“ ще се предоставя от Социално предприятие за социални услуги в град Трявна на следните целеви групи:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

 

  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 година за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 година, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

 

  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

 

  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

 

  • скитащи и бездомни лица.

По време на предоставяне на услугата ще продължи набиране на заявления за желаещи лица, които ще бъдат включени в резервен списък. При отпадане на потребители на услугата, мястото им ще бъде заето от лица, включени в резервния списък. С цел избягване разхищението на храна, в случай, че топъл обяд не бъде получен от някой от потребителите, същият ще бъде предоставян на лице от резервния списък, съгласно приета процедура.