ПРОДЪЛЖАВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПОМОЩИ НА НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА

октомври 7, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

От 4 октомври хранителни помощи на територията на Община Трявна са получили 139 души от общо 476 уязвими граждани, имащи право на този вид помощи. Хранителните пакети са предоставени от Българския червен кръст и се раздават във всички кметства на територията на общината. Пунктът в град Трявна е обособен на ул. „Асеневци“ №1 – Клуб на хората с увреждания.

Предоставените пакети съдържат 15 основни хранителни продукта и са осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Тази година едночленните и двучленните семейства получават по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства – по два хранителни пакета.

Списъците на правоимащите лица за получаване на хранителна помощ се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2019/2020 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. юли 2021 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2020/2021г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.юли 2021 г.;
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили финансова подкрепа по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход от пенсия до 369,00лв към м. юли 2021 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец юли 2021г.

Раздаването на хранителни пакети от БЧК продължава до 15 октомври.