ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

април 4, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Програмата за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Трявна е разработена от Общински съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ) в изпълнение на чл.6д и чл. 65 б. т.1 от Закона за защита при бедствия.

Съгласно чл.18, ал.2 и ал.3 от Правилника за работа на Общински съвет за намаляване риска от бедствия, Община Трявна предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица проекта на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за обществено обсъждане в едномесечен срок от датата на публикуване. В посочения период могат да бъдат подавани предложения и становища на официалния имейл адрес на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg или до Деловодството на Община Трявна,  ул. „Ангел Кънчев“ №21 за Обществено обсъждане на Общинска програма за намаляване риска от бедствия на територията на Община Трявна за периода 2021-2025 год.

С пълния текст на Общинската програма може да се запознаете оттук: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ-април 2022 г.

След изтичане на посочения срок за обществено обсъждане по ал.2, кметът на Община Трявна трябва да внесе разработената Общинска програма за намаляване риска от бедствия за съгласуване от Съвета по чл.64а, ал.1 от Закона за защита при бедствия и да я предложи за приемане от Общински съвет-Трявна.