ПРОЕКТЪТ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ТРЯВНА ВЕЧЕ Е В ХОД

септември 1, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

След като в началото на юли месец стана ясно, че Община Трявна е с поредния спечелен проект, който предвижда обновяването на Туристическия информационен център в града и изграждането на нов изложбен щанд, кметът подписа административния договор и проектът вече е в ход. Припомняме, че проектното предложение „Туристически информационен център – Трявна минало и настояще“ се изпълнява по Мярка 7.5 „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и е на стойност 61 499 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на включените дейности е 30.06.2023 год.

Със спечелените средства ще се подобри визията на Туристическия информационен център, което неминуемо ще доведе и до повишаване на посещаемостта от страна на местни жители и гости на града. Местният туристически център се предвижда да бъде технически обновен с нов посетителски стол; работно бюро; настолен компютър; лаптоп с включен програмен продукт; смарт телевизор; екран и инверторен климатик. Оборудването ще осигури максимален комфорт на служители и посетители с възможност за работа и лесен достъп до необходимата информация и рекламни материали, както ще даде възможност центърът да се използва и като конферентна зала.

На място посетителите ще получават информация за туристическа дестинация Трявна в т.ч. актуална и подробна информация за основните и допълнителни туристически услуги в града – настаняване, хранене, възможности за свободното време, транспорт, преходи в планината, градски турове с екскурзовод; информация за културни и спортни събития на територията на Община Трявна; предоставяне на информационни и рекламни материали; поддържане на актуална туристическа информация на сайта на Община Трявна; оказване на съдействие на туроператори при разработване на туристически продукти, включващи Община Трявна и организиране и участие в рекламни кампании и инициативи на местната власт.

В рамките на проекта ще бъде изработен също и нов мобилен изложбен щанд, чиято заложена светеща визия ще бъде в унисон с възрожденския дух на Трявна. Щандът ще бъде висок 2.4 м, с отделни модули на сглобяване, инфо бюра и табели, монитор и пр. Конструкцията ще се използва при представянето на региона в бъдещи туристически изложения в страната и чужбина и ще допринесе за популяризирането на културно-историческото му наследство.