ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРЯВНА В ДИГИТАЛНА СРЕДА“ С БЮДЖЕТ 529 900 ЛВ.

юни 17, 2021
Автор: Илияна Георгиева

image

Проектът имa за цел подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно наследство на община Трявна чрез интерактивни методи. Очакваните резултати са: широк интерес от страна на обществеността и генериране на приходи в обозримо бъдеще.

Проектът на Община Трявна е по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Проектът може да се разглежда и като практична идея за модернизиция на музейното дело в Трявна, защото  осигурява оборудване на Център за дигитализация на обекти. От първостепенна важност е  дигитализацията на обектите от колекциите на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство. Проектът включва и обучение на експерти по създаване на дигитални обекти, тъй като броят на експонатите, съхранявани в Музея, е огромен. Дигиталните технологии ще осигурят съхранението и презентирането пред публика на редица експопнати, които в автентичния си вид трудно биха достигнали до посетителите поради възрастта си или поради специфични изисквания за съхранение и опазване.

Предвидено е организирането на изложба с част от дигитализираните обекти, както и проучвания, насочени към училищата и университетите.

Решение на Общинския съвет предвижда  за нуждите на Проекта да се използа третия етаж  на Марангозовата къща.

Проектът „Културното наследство на Трявна в дигитална среда“ е значим и за осъществяване на интегрирана териториална инвестиция в рамките на Северния централен район за периода до 2027 г., който предвижда „Развитие на общ туристически продукт „Възраждане“ с обекти на територията на Велико Търново, Габрово, Дряново, Трявна, Боженци, Елена.