Договаряне без предварително обявление с предмет:„Доставка на горива за нуждите на Община Трявна за 2020 г.“ по 2/две/ обособени позиции

Категория Процедури по чл.20, ал.1 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 25/09/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване АОП D2019--0001-0001 25/09/2019 4:13 pm Изтегли
Решение за откриване D2019--0001-0002 25/09/2019 4:17 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0001-0003 04/11/2019 11:16 am Изтегли
Договор ОП1 D2019--0001-0004 04/11/2019 11:17 am Изтегли
Договор ОП2 D2019--0001-0005 04/11/2019 11:18 am Изтегли
Обявление за приключен договор ОП1 D2021-0001-0006 04/02/2021 2:16 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП2 D2021-0001-0007 04/02/2021 2:17 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.