Открита процедура с предмет: Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2018/2019 г.

Категория Процедури по чл.20, ал.1 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 03/09/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2018--0001-0001 03/09/2018 11:02 am Изтегли
Обявление за откриване D2018--0001-0002 03/09/2018 11:05 am Изтегли
Документация D2018--0001-0003 03/09/2018 11:07 am Изтегли
Приложение №1 - Образци D2018--0001-0004 03/09/2018 11:09 am Изтегли
Приложение №2 - Техн.спецификация D2018--0001-0005 03/09/2018 11:10 am Изтегли
Приложение №3 - Списък с пътища D2018--0001-0006 03/09/2018 11:11 am Изтегли
Приложение №4 - ЕЕДОП D2018--0001-0007 03/09/2018 11:13 am Изтегли
Приложение №5 - Методика за оценка D2018--0001-0008 03/09/2018 11:14 am Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2018--0001-0009 08/10/2018 1:05 pm Изтегли
Протокол №1 D2018--0001-0010 12/10/2018 2:36 pm Изтегли
Протокол №2 D2018--0001-0011 12/10/2018 2:37 pm Изтегли
Доклад D2018--0001-0012 12/10/2018 2:38 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0001-0013 12/10/2018 2:39 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2018--0001-0014 01/11/2018 12:21 pm Изтегли
Договор D2018--0001-0015 01/11/2018 12:22 pm Изтегли
Обявление за приключен договор D2019--0016 04/06/2019 10:18 am Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.