Публично състезание с предмет: „Благоустрояване на площите около Етнографски комплекс за занаяти, гр. Трявна по 2 обособени позиции”

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 14/12/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2018--0001-0001 14/12/2018 4:19 pm Изтегли
Обявление за откриване D2018--0001-0002 14/12/2018 4:20 pm Изтегли
Документация D2018--0001-0003 14/12/2018 4:21 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2018--0001-0004 14/12/2018 4:23 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2018--0001-0005 14/12/2018 4:24 pm Изтегли
Приложение №3 - Технически проект за ОП1 D2018--0001-0006 14/12/2018 4:26 pm Изтегли
Приложение №4 - Технически проект за ОП2 D2018--0001-0007 14/12/2018 4:28 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" D2019--0008 18/01/2019 12:00 am Изтегли
Протокол №1 D2019--0009 14/02/2019 11:09 am Изтегли
Протокол №2 D2019--0010 14/02/2019 11:10 am Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2019--0011 14/02/2019 11:12 am Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0012 25/03/2019 4:25 pm Изтегли
Договор ОП1 D2019--0013 25/03/2019 4:26 pm Изтегли
Договор ОП2 D2019--0014 25/03/2019 4:28 pm Изтегли
Обявление приключен договор ОП1 D2019--0015 29/10/2019 3:28 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП2 D2019--0016 22/11/2019 2:34 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.