Публично състезание с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна за 2019г.“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 12/11/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2018--0001-0001 12/11/2018 3:18 pm Изтегли
Обявление за откриване D2018--0001-0002 12/11/2018 3:19 pm Изтегли
Документация D2018--0001-0003 12/11/2018 3:21 pm Изтегли
Приложение 1 - Образци D2018--0001-0004 12/11/2018 3:22 pm Изтегли
Приложение 2 - Техническа спецификация D2018--0001-0005 12/11/2018 3:24 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2018--0001-0006 04/12/2018 3:08 pm Изтегли
Протокол №1 D2018--0001-0007 07/12/2018 4:12 pm Изтегли
Протокол №2 D2018--0001-0008 07/12/2018 4:13 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0001-0009 07/12/2018 4:14 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2019--0010 08/01/2019 3:20 pm Изтегли
Договор D2019--0011 08/01/2019 3:21 pm Изтегли
Обявление за приключен договор D2020--0012 16/01/2020 4:28 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.