Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора – гр. Трявна за 2020 г., по 5 обособени позиции”

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2019-0001
Дата на създаване: 09/10/2019
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2019--0001-0001 09/10/2019 10:45 am Изтегли
Обявление за откриване D2019--0001-0002 09/10/2019 10:46 am Изтегли
Документация D2019--0001-0003 09/10/2019 10:47 am Изтегли
Приложение №1 - Образци D2019--0001-0004 09/10/2019 10:48 am Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2019--0001-0005 09/10/2019 10:48 am Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2019--0001-0006 01/11/2019 11:16 am Изтегли
Протокол №1 D2019--0001-0007 14/11/2019 2:49 pm Изтегли
Протокол №2 D2019--0001-0008 14/11/2019 2:50 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2019--0001-0009 14/11/2019 2:51 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка D2020--0010 07/01/2020 11:32 am Изтегли
Договор ОП1 D2020--0011 07/01/2020 11:33 am Изтегли
Договор ОП2 D2020--0012 07/01/2020 11:34 am Изтегли
Договор ОП3 D2020--0013 07/01/2020 11:35 am Изтегли
Договор ОП4 D2020--0014 07/01/2020 11:36 am Изтегли
Договор ОП5 D2020--0015 07/01/2020 11:36 am Изтегли
Обявл.за прикл.дог.ОП1 D2021-0001-0016 02/03/2021 4:19 pm Изтегли
Обявл.за прикл.дог.ОП2 D2021-0001-0017 02/03/2021 4:19 pm Изтегли
Обявл.за прикл.дог.ОП3 D2021-0001-0018 02/03/2021 4:20 pm Изтегли
Обявл.за прикл.дог.ОП4 D2021-0001-0019 02/03/2021 4:20 pm Изтегли
Обявл.за прикл.дог.ОП5 D2021-0001-0020 02/03/2021 4:20 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.