Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна за 2019г., по 5 обособени позиции“

Категория Процедури по чл.20, ал.2 от ЗОП
Номер на преписка: P2018-0001
Дата на създаване: 18/09/2018
Дата на изтичане:

Документи:

Име Номер Дата и час на създаване Линк
Решение за откриване D2018--0001-0001 18/09/2018 4:28 pm Изтегли
Обявление за откриване D2018--0001-0002 18/09/2018 4:29 pm Изтегли
Документация D2018--0001-0003 18/09/2018 4:29 pm Изтегли
Приложение №1 - Образци D2018--0001-0004 18/09/2018 4:30 pm Изтегли
Приложение №2 - Техническа спецификация D2018--0001-0005 18/09/2018 4:31 pm Изтегли
Протокол №1/15.10.2018г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП D2018--0001-0006 15/10/2018 1:35 pm Изтегли
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" D2018--0001-0007 24/10/2018 9:56 am Изтегли
Протокол №2 D2018--0001-0008 29/10/2018 3:45 pm Изтегли
Протокол №3 D2018--0001-0009 29/10/2018 3:46 pm Изтегли
Решение за избор на изпълнител D2018--0001-0010 06/10/2018 3:48 pm Изтегли
Обявление за прекратяване на ОП1 D2018--0001-0011 12/11/2018 4:45 pm Изтегли
Обявление за възложена поръчка - ОП2,3,4 и 5 D2018--0001-0012 04/12/2018 4:53 pm Изтегли
Договор ОП2 D2018--0001-0013 04/12/2018 4:54 pm Изтегли
Договор ОП3 D2018--0001-0014 04/12/2018 4:55 pm Изтегли
Договор ОП4 D2018--0001-0015 04/12/2018 4:56 pm Изтегли
Договор ОП5 D2018--0001-0016 04/12/2018 4:57 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП2 D2020--0017 16/01/2020 4:07 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП3 D2020--0018 16/01/2020 4:08 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП4 D2020--0019 16/01/2020 4:09 pm Изтегли
Обявление за приключен договор ОП5 D2020--0020 16/01/2020 4:09 pm Изтегли

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.